ConAn

Kongressen hålls i sedvanlig barbarisk ordning i en grotta i Tynnered, Västra Frölunda. Adressen (till grottan) är Karneolgatan 25. Grottan ligger såklart i källaren och i händelse av att dörren inte är öppen så är portkoden 1440 (vilket av en slump även är antalet kilobyte på en FAT formatterad 3½-tums HD diskett, en barbarisk typ av lagring som användes i det nu sjunkna Atlantis)

För att hitta till denna legendariska plats följer man ett antal landmärken — börja med att resa till hållplats Bergkristallsgatan (förslagsvis med den barbariska buss 50)

Reser du från civilisationen (stan) går du bakåt i bussens färdriktning och svänger sedan till vänster med gångstigen. På din högra sida har du leden och en gångtunnel och på din vänstra en sopstation. Bakom sopstationen ligger ett långt flerbostadsshus i tre våningar. Gå över gatan, följ den lilla gångvägen bakom sopstationen in på bostadsområdets gård. Tag till vänster och följ husraden hela vägen tills du kommer till porten som har nummer 25.

Åker du från barbariets högborg (Frölunda Torg) ska du när du gått av bussen också gå tillbaka i bussens färdriktning, men sedan ska du gå ner gångtunneln under leden och när du kommit igenom den den bör du se sopstationen och kan således följa vägbeskrivningen ovan.

[Karta] [Karta]