ConAn

Medlemmar

NamnBarbari
Peter Bengtsson17%
Louise Bengtsson Rylander87%
Hans Bengtsson88%
Anette Rylander4%
Mia Ekman71%
Janne Ekman69%
Rolf Helmstein77%
Conan av Cimmerien104%
Patrik Centerwall64%
Camilla Centerwall64,1%
Thomas Olsson33%
Helena Kiel76%
Blixt Gordon-3%
Lars-Göran Johansson50%
Inge R. L. Larsson96%
Sandra Petojevic21%
Martin Andersson54%
Jan-Olof Nyman70%
Anders Olsson0%
Henrick Pålsson3%
Annika Fägerlind35%
Mats Pekkari80%
Magnus Nilsson7%
Therese Norén13,1%
Karl-Johan Norén13%
Per-Anders Welz23%

På grund av mat- och utrymesskäl krävs föranmälan.

För ett aktivt deltagande i kongressen krävs en barbarisk attityd, hög tolerans för barbariska drycker och betald medlemsavgift á 60kr per person barbar.

Betalning sker enklast till Club Cosmos på plusgiro 436 77 95 - 4 där det även anges vem eller vilka som avser härja på kongressen. Senast den 28:e april vill vi ha betalningen, annars får man betala på plats. Föranmälan antingen genom att betala eller per e-post till info@clubcosmos.net senast den 28:e.

Buffén (som ingår i priset) består av någon form av kallskurethugget, några plundrade tillbehör samt eventuellt en sötsak eller två.

Frågor, allergier, illustrationer, mutor, beröm o.dyl. skickas även det till info@clubcosmos.net.